L’adreça de la nostra web és: prevamar.es

PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L. ha fet tot el que estava a la mà per assegurar-se que les informacions que apareixen en aquesta web s’ajusten a la realitat.

La responsabilitat de PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L. no podrà en cap cas ser exigida davant d’eventuals errors d’informació que puguin aparèixer a la pàgina. PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L. declina també tota responsabilitat en relació amb les informacions que apareixen en aquesta web quan procedeixin de fonts externes i no ofereixin garanties quant a la seva exactitud, precisió o exhaustivitat.

PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L. no garanteix que el servidor que acull aquesta web estigui lliure de virus que puguin ocasionar un problema tècnic que alteri o deteriori els components i/o la informació continguda a l’ordinador de l’usuari.

PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ S.L. no assumirà en cap cas la responsabilitat de les conseqüències que deriven de la connexió a la seva web.

Tota la informació que apareix a la web està protegida per la llei de propietat intel·lectual i pels drets d’autor. Per tant, només es podrà consultar o reproduir amb finalitats exclusivament d’informació per a ús personal i privat. Qualsevol altra reproducció o utilització de la informació continguda a la web està completament prohibida.